Arten     Familien
Hydrocharitaceae — Froschbissgewächse

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Elodea
Elodea nuttallii (70 Fotos)

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Hydrocharis
Hydrocharis morsus-ranae (57 Fotos)

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Stratiotes
Stratiotes aloides (10 Fotos)

Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer
Version 28.09.2023
663 Gattungen, 1799 Taxa, 55612 Bilder online